ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına ait enerji yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince Üniveristemiz bünyesinde Enerji Yönetim Birimleri kurulması ve Enerji Yöneticilerinin görevlendirilmesi istenmiştir.

Üniversitemiz Enerji Yönetim Biriminin kurulmasını ve Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi” hazırlanarak Onay için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş, Bakanlıkca onaylanan ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ YÖNERGESİ ile Enerji Yönetim Birimi kurulmuştur.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023

Skip to content